Back

Prises de position - Prese di posizione - Toma de posición - Statements                


 

Třídní solidaritu s migranty a uprchlíky!

 

 

Smutná kauza lodi Ocean Viking, která nalodila migranty unášené mořem a čekala více než 20 dní, než jí bylo umožněno zakotvit v Toulon, znovu ukazuje pokrytectví buržoazních států a jejich pohrdání lidským životem.

Pro tyto migranty, kteří riskují své životy, aby unikli z nesnesitelné situace, a kteří podle všeho připutovali z Libye, kde se stali oběťmi špatného zacházení, mučení, sexuální agrese, se nekoná žádná demonstrace solidarity organizovaná médii a všemi náboženskými a jinými politickými silami jako v případě Ukrajiny! V posledně jmenovaném případě jde o Evropany ze země, která je silně podporována, protože se nachází v centru meziimperialistického konfliktu s Ruskem. V onom prvním případě jde naopak o uprchlíky jiného než evropského původu, ze zemí dříve kolonizovaných nebo pod imperialistickou nadvládou: rozhodně se nejedná v rukavičkách s cizinci ze zemí, jejichž bohatství je určeno k drancování a proletáři k bestiálnímu vykořisťování! 

Francouzská vláda, která v roce 2018 odmítla přijmout uprchlíky z programu Aquarius (1) – a kteří to měli zkusit ve Španělsku –, tvrdí, že jednala z „humanitárních důvodů“.

Tato údajná humanitární starostlivost je však velmi limitovaná: migranti byli podle prohlášení místní administrativy vyloděni v takzvaném „mezinárodním“ prostoru, nikoliv na francouzské půdě, a jsou pod přísným policejním dohledem; jejich žádosti o azyl budou velmi rychle prověřeny a ti, kteří nesplní potřebná kritéria, budou posláni zpět do své země; obávajíc se, aby neposkytla prostor kritice ze strany pravice a krajní pravice, vláda fakticky zamýšlí zavést heslo poslanců Národního sdružení (Rassemblement national, RN): „ať táhnou zpátky do Afriky!“.

Navíc coby odvetu v diplomatické přestřelce oznámila (2), že nepřijme 3 500 uprchlíků, na jejichž přijetí se letos s Itálií dohodla. Italská vláda s velkým humorem odpověděla, že z tohoto počtu jich Francie zatím přijala pouze…32! (3): pokrytectví francouzské imperialistické vlády, která rozdává poučky a masakruje, je ještě horší než pokrytectví italské vlády, která ji obviňuje z porušování mezinárodních dohod o uprchlících!

Proletáři nesmějí zůstat lhostejní k osudu těchto zatracenců tohoto světa, nebo ještě hůře, podlehnout volání krajní pravice, která tvrdí, že bude bránit jejich životní podmínky před konkurencí ze strany těchto nešťastníků tím, že je bude odhánět nazpět do jejich bídy. Nepřítelem proletářů je kapitalismus, národní i mezinárodní, nikoli jeho oběti! Solidarita s nimi by neměla být chápána jako nějaký humanitární apel, ale jako třídní nutnost, která je součástí perspektivy znovuzrození proletářského internacionalismu a revolučního boje proti kapitalismu.

 

Třídní solidarita s migranty a uprchlíky!

Otevřít hranice!

Proletáři nemají vlast!

 


 

(1) Provozované nevládními organizacemi SOS Méditerranée a Lékaři bez hranic.

(2) Lodi Ocean Viking bylo zakotvení v Itálii odmítnuto.

(3) Dohoda podepsaná v červnu předpokládala „přesun“ 10 000 uprchlíků z Itálie do Evropy v letošním roce; doposud jich Apeninský poloostrov opustilo pouze 112. Počet ukrajinských uprchlíků ve Francii se navíc odhaduje na téměř 100 000 (z celkového počtu 1,7 milionu lidí, kteří opustili svou zemi).

 

 

13. listopadu 2022

 

Mezinárodní komunistická strana

Il comunista - le prolétaire - el proletario - proletarian - programme communiste - el programa comunista - Communist Program

www.pcint.org

 

Top  -  Back to Statements  -  Back to Archives  -  Back to texts in czech