Back

Prises de position - Prese di posizione - Toma de posición - Statements                


 

Smrt v Bělorusku, utonutí v Lamanšském průlivu a Středozemním moři: evropská buržoazie je zodpovědná za tragický osud migrantů!

 

 

Utonutí 27 migrantů, mužů, žen a dětí, kteří se 24. 11. snažili dostat do Velké Británie, v Lamanšském průlivu pohnulo veřejným míněním a dostalo se na titulní stránky novin. Vládní orgány okamžitě obvinily „zločinecké sítě“ „obchodníků s lidmi!, že jsou za tuto tragédii zodpovědné: Darmanin (francouzský ministr vnitra) vyzval k „velmi tvrdým opatřením“, zatímco Macron hovořil o okamžitém posílení Frontexu, evropské agentury, která střeží evropské hranice a brání příchodu migrantů; tato agentura byla opakovaně obviněna z „porušování lidských práv“ a také z různých zpronevěr, a to do té míry, že Evropský parlament v dubnu loňského roku odmítl hlasovat o jejím rozpočtu.

Ve skutečnosti je však příčinou této tragédie i těch předchozích velmi tvrdá evropská a francouzská politika vůči migrantům, která nutí uprchlíky podstupovat veškerá rizika, aby překročili hranice a dorazili do cílové země. Od roku 1999 došlo v Lamanšském průlivu k 336 úmrtím. Právě ve Středozemním moři je počet mrtvých nejvyšší, třebaže se o tom mluví méně: agentura OSN IOM (Mezinárodní organizace pro migraci) odhaduje, že jen v první polovině roku 2021 zemřelo ne méně než 1 146 lidí (řada lodí se nepochybně potopila beze stopy).

Tito migranti utíkají před bídou a válkami, za které je částečně zodpovědný evropský imperialismus: všichni se podíleli na destrukci způsobené konflikty v zemích jejich původu a vykořisťováním, které tam panuje. Tito migranti utíkají před neúnosnými životními podmínkami a doufají, že v Evropě najdou lepší podmínky.

V Bělorusku bylo několik tisíc lidí, mužů, žen a dětí, zablokováno polskou pohraniční stráží; varšavská vláda, která vyslala více než 8 000 vojáků, aby migranty zastavili, také bránila humanitárním organizacím při jejich záchraně a novinářům, aby viděli, co se na hranicích děje. Podle polských médií bylo zaznamenáno několik desítek mrtvých. Evropští politici a média mezitím opakovaně odsoudili běloruský režim a obvinili ho, že chce destabilizovat Evropu; dánská sociálnědemokratická vláda dokonce nabídla Polsku 15 km ostnatého drátu s ostrými čepelemi. Jako by snad mohl destabilizovat unii nejbohatších zemí planety (EU) s téměř 450 miliony obyvatel příchod několika tisíc migrantů na její území!

Připomeňme si, že z politických důvodů přijala Francie v roce 1979 více než 120 000 vietnamských uprchlíků („boat people“) a z ekonomických důvodů přijalo Německo v roce 2015 více než milion uprchlíků, především Syřanů.

Pokrytectví evropských buržoazních vůdců a politiků je ještě nechutnější, když si uvědomíme, že mnozí z těchto migrantů, kteří uvízli mezi Běloruskem a Polskem, jsou iráčtí Kurdové. Když jsou utlačováni ve své zemi, jejich situace vzbuzuje v Evropě všeobecné rozhořčení, ale když se snaží dostat do Evropy, zachází se s nimi jako se psy, kteří jsou hodni chcípnout v lesích…

Všechny stávající protiimigrační politiky v Evropě mají v podstatě za cíl ukázat domácím proletářům cizince nebo osoby cizího původu jako jejich nepřátele, proti nimž je buržoazní stát jako jediný schopen je bránit. Tento nacionalismus je naprosto protiproletářský, protože oslabuje dělníky tím, že je staví proti sobě na základě jejich národnosti, a protože je přikovává k zájmům domácích buržoazií.

Vůči protipřistěhovalecké politice, uzavírání hranic a xenofobii se musí proletáři postavit proti veškeré diskriminaci a protipřistěhovaleckým opatřením a sjednotit všechny pracující v boji proti kapitalismu a vražedným buržoazním státům.

 

Ne pevnosti Evropa, ne protiimigrační politice!

Zlegalizování pobytu pracujících bez povolení k pobytu!

Volné hranice, svobodu pohybu pro proletáře!

Proletáři nemají vlast!

 

 

Mezinárodní komunistická strana  (il comunista, le prolétaire, el proletario, Proletarian)

( 27. listopadu 2021 )

www.pcint.org

 

Top

Back to Statements

Back to Archives

Back to texts in czech