Back

Prises de position - Prese di posizione - Toma de posición - Statements                


 

Ukrajinská vláda ve válce s proletáři

 

 

Dne 23. srpna ukrajinský prezident ratifikoval takzvaný pracovní zákon 5371, který se týká pracovníků ve firmách s méně než 250 zaměstnanci, což představuje téměř 70 % ukrajinských zaměstnanců.

Tento zákon drasticky omezuje práva a ochranu zaměstnanců, které existovaly v zákoníku práce: šéfové mohou libovolně pozastavit kolektivní smlouvy, prodloužit pracovní týden na 60 hodin, zkrátit dovolenou, propustit zaměstnance během nemocenské nebo dovolené, nutit je vykonávat práci, která není uvedena ve smlouvě, propouštět je téměř libovolně atd. Víkendy lze zkrátit na jeden den. Byly zavedeny „smlouvy na nulovou pracovní dobu“ v britském stylu. Ženám mohly být přidělovány namáhavé a nebezpečné práce, práce v dolech apod., které zákoník práce nedovoloval. Proletáři propuštění „z důvodu války“ dostanou jen malou částku peněz a o vyplacení náhrad se budou muset obrátit na „agresorský stát“!

Jediný „revanš“ spočívá v tom, že zaměstnanci mohou dát okamžitou výpověď (a ocitnout se na ulici bez náhrady!) – pokud ovšem nejsou zaměstnáni na povinných pracích souvisejících s obranou...

Již v březnu vláda za válečného stavu pozastavila platnost řady předpisů zákoníku práce pro všechny podniky a zakázala stávky. Současný zákon odpovídá předválečnému návrhu, který byl vypracován pod vlivem britského imperialismu (1). Mobilizace pracujících znemožnila jeho přijetí v roce 2020.

Ukrajinská buržoazie však nyní využívá války k bezprecedentním útokům proti svým proletářům (jeden z expertů hovoří o „návratu do 19. století“)! Může se spolehnout na patolízalství odborů; podle britské nevládní organizace, z jejíž zprávy jsme citovali, „mluvčí odborů, který odmítl kritizovat návrh zákona z obavy před represemi, vysvětlil, že v době války by se odbory proti změnám stavět neměly“. Tito darebáci dobře poslouží svým pánům…

To je to, co pro proletáře znamená „národní vlastenecká jednota“: sloužit jako potrava pro děla na frontě nebo umírat při práci v podnicích jen pro zisk kapitalistů!

 


 

(1) https://www.opendemocracy.net/en/odr/uk-sponsors-deregulation-of-labour-rights-in-ukraine/

 

 

Mezinárodní komunistická strana  (il comunista, le prolétaire, el proletario, Proletarian)

5. září 2022

www.pcint.org

 

Top

Back to Statements

Back to Archives