Back

Prises de position - Prese di posizione - Toma de posición - Statements                


 

Francie

Už žádné rituální „akční dny“!

Otevřený třídní boj proti šéfům a buržoaznímu státu!

 

 

Na počátku července vyhlásilo několik odborových svazů rituální „akční den“ na začátek školního roku, který následuje po „akčním dnu“ ze začátku roku, který následoval „akční dne“ z října, a ten následoval… Tato nekonečná série dokazuje, pokud to vůbec bylo třeba, že tyto "akční dny" jsou naprosto zbytečné; podle slov odborového vedení zdaleka nejsou "vrcholem" mobilizace proletariátu, slouží pouze k jeho demobilizaci: mají pouze uvolnit ventil nespokojenosti mezi dělníky, vytvořit iluzi boje - a vrátit odborům jakousi bojovnou image. Tyto akční dny jsou dovedně rozvrženy ve snaze uklidnit proletáře, kteří trpí přívalem ran, ať už v důsledku inflace, která vede ke snížení "reálné mzdy" vlivem již přijatých vládních opatření (zákon o nezaměstnanosti) nebo těch ohlášených (důchody), nebo v důsledku zhoršení pracovních podmínek ve firmách.

Organizace, které tvoří těchto několik odborových svazů, se navzdory mediálním prohlášením ve skutečnosti nesnaží organizovat skutečný třídní boj proti kapitalistům a jejich státu; když už nějaký boj vedou, jako například mezi dělníky v rafinérii, ponechávají jej v izolaci, nevystupují proti státním nařízením o chodu nezbytných služeb a spokojují se s tím, že naříkají nad porušováním práva na stávku a jako ti, co řádně dodržují zákony, se obracejí na buržoazní soudy. Uplatnění buržoazního práva, které je ze své podstaty protiproletářské, je však závislé na poměru sil stojících proti sobě: v roce 1963 během velké hornické stávky odmítli stávkující uposlechnout povinný chod služeb nařízený gaullistickou mocí.

Ve skutečnosti tyto odborové organizace systematicky upřednostňují porady se šéfy a vládou: obávají se skutečného třídního boje, který by ohrozil spolupráci mezi třídami, s níž jsou neoddělitelně spjaty. To je důvod, proč všechny boje, které mají tendenci se šířit, jsou poráženy, zatímco všechny ostatní jsou izolovány. Stačí si připomenout, jak tyto odbory sabotovaly boj ohledně důchodů v letech 2019-2020 nebo předtím boj proti "zákoníku práce" v roce 2017 a mnoho dalších.

Kapitalisté, které buržoazní stát a vláda v jejich službách masivně podporovaly během tzv. kovidové krize a podporují je i dnes v souvislosti s prudkým růstem cen energií, však nemají v úmyslu snižovat vykořisťování pracujících a zmírňovat svůj tlak na ně. Příkladem je postoj společnosti Total vůči stávkujícím navzdory jejím astronomickým ziskům (kterých se vláda rozhodně nechce dotknout).

 

NEODKLADNOST TŘÍDNÍHO BOJE!

 

Organizace, které se připojily k těmto "akčním dnům", hovoří o " urgentnosti řešení mezd". Mzdy totiž stagnují, zatímco spotřebitelské ceny stále rostou. Aby však bylo možné bránit a zvyšovat mzdy, zlepšovat životní a pracovní podmínky a vypořádat se s represivními opatřeními, nelze jít cestou spolupráce se šéfy. Proletáři samozřejmě vědí, že se nesmí spoléhat na dobrou vůli kapitalistů ani na vstřícnost státu, ale nelze věřit ani těm, kteří přísahají výhradně na jednání mezi "sociálními partnery": kapitalisté a jejich stát nejsou partneři, jsou to třídní nepřátelé, s nimiž je třeba krok po kroku bojovat! Aby boje zvítězily, musí je proletáři vzít do svých rukou, organizovat je a vést je mimo sabotování kolaborantských organizací: je bezodkladně nutné jít cestou skutečného třídního boje!

 

Rozchod s třídně kolaborantskou orientací odborových předáků a jejich poskoků, která vede jen k porážce!

Jednota všech proletářů, ve veřejném i soukromém sektoru, zaměstnaných i nezaměstnaných, Francouzů i přistěhovalců, proti útokům kapitalistů!

Všeobecné zvýšení mezd, dávek v nezaměstnanosti a všech sociálních dávek! Zlegalizování nelegálních zaměstnanců!

Otevřený boj proti kapitalistům a jejich státu pomocí metod a prostředků třídního boje!

 

18. října 2022

 

 

Mezinárodní komunistická strana

Il comunista - le prolétaire - el proletario - proletarian - programme communiste - el programa comunista - Communist Program

www.pcint.org

 

Top  -  Back to Statements  -  Back to Archives