Back

Prises de position - Prese di posizione - Toma de posición - Statements                


 

Francie

Po úspěšné mobilizaci ve dnech 19. a 31

ledna. Ne roztříštěnosti bojů a patové situaci, o kterou usilují vedení odborů! Za skutečný třídní boj!

 

 

Dokonce i policejní složky uznaly, že demonstrace proti důchodové reformě byly 31. ledna ještě početnější než v předchozím týdnu a někdy se na nich i v malých městech sešel takový počet účastníků, který nebyl dlouhá léta k vidění. Tyto statisíce demonstrantů a stávkujících přiměly odborové svazy „přitvrdit tón“ a jít tak daleko, že požadovaly stažení projektu, což se do té doby nesnažily udělat!

Ve skutečnosti jsou to jen slova; tváří v tvář vládě, která chce jednat rychle, nemění svou vyčkávací a poraženeckou politiku. S argumentem, že chtějí „vepsat boj do dlouhodobé perspektivy“ (sic!), vyzývají k opakovaným „akčním dnům“, které však nemají žádnou budoucnost, zatímco v některých tradičně bojovnějších odvětvích odbory vyzývají k „obnovujícím se stávkám“. Takové opakované akční dny nebo izolované obnovující se stávky nikdy nepřimějí vládu ustoupit, tím spíše, je-li odhodlána zintenzivnit své antisociální útoky, aby mohla financovat zejména zvyšování svých vojenských výdajů a zachránit průměrnou míru zisku kapitalistické ekonomiky. Není náhodou, že ji podpořil Mezinárodní měnový fond, tato protidělnická agentura mezinárodního kapitalismu!

V rozporu s tím, co tvrdí média, vláda počítá s tím, že vedení odborů budou kontrolovat rozšířenou nespokojenost tím, že prostřednictvím demonstrací, pochodňových průvodů apod. vytvoří způsob jak tato nespokojenost upustí páru, aby nepřerostla v opravdový boj: to dělají systematicky už léta a léta tváří v tvář každému většímu hnutí. Odborové aparáty jsou neoddělitelně spjaty se systémem spolupráce mezi třídami, který buržoazie budovala po desetiletí, aby zajistila sociální smír: to je důvod, proč se staví proti jakémukoli skutečnému boji, který tuto spolupráci zpochybňuje a hrozí narušením kapitalistického řádu.

 

ZA TŘÍDNÍ BOJ PROTI KAPITALISTŮM A BURŽOAZNÍMU STÁTU!

 

Je tedy zbytečné chtít tlačit vedení odborů do skutečného boje, protože to oni ani nechtějí, ani nemohou udělat. Osud současné mobilizace, stejně jako nevyhnutelných budoucích bojů, závisí na schopnosti pracujících vzít svůj boj do vlastních rukou a vymanit se z mantinelů třídní spolupráce. Vláda provádí své útoky, aby hájila zájmy buržoazní třídy; snažit se na ně reagovat tak, jak to dělají odboroví předáci a levicové strany, prosazováním řešení jiných způsobů financování důchodů, jiné reformy, jiného „rozdělování bohatství“ (tj. plodů kapitalistického vykořisťování), je nejen pouhá iluze, ale i jistá porážka hnutí od samého počátku. Na tento buržoazní útok, stejně jako na všechny ostatní, lze skutečně odpovědět pouze tak, že se postavíme na půdu výlučné obrany proletářských třídních zájmů, které jsou zcela protichůdné zájmům buržoazie a národní kapitalistické ekonomiky. Proletáři mají šanci postavit se buržoazii a jejímu státu, pokud se pustí do boje na tomto základě a zorganizují se k tomu nezávisle na kolaborantských silách.

 

 

Proti důchodové „reformě“, nezávislý třídní boj, rozchod s kolaborantskou orientací odborových vedení a jejich přisluhovačů, která vede jen k porážce!

Jednota všech proletářů, z veřejného i soukromého sektoru, zaměstnaných i nezaměstnaných, aktivních i důchodců, Francouzů i přistěhovalců, proti útokům kapitalistů!

Zkrácení pracovní doby a věku odchodu do důchodu!

Všeobecné zvýšení mezd, dávek v nezaměstnanosti, důchodů a všech sociálních minim!

Legalizace ilegálních migrantských pracujících!

Otevřený boj proti kapitalistům a jejich státu metodami a prostředky třídního boje!

 

 

2. únor 2023

 

Mezinárodní komunistická strana

Il comunista - le prolétaire - el proletario - proletarian - programme communiste - el programa comunista - Communist Program

www.pcint.org

 

Top  -  Back to Statements  -  Back to Archives  -  Back to texts in czech