Back

Prises de position - Prese di posizione - Toma de posición - Statements                


 

Francie

Tváří v tvář kapitalistům a jejich státu nestačí demonstrace-pochody nebo jednorázové blokáda ekonomiky: je třeba skutečného třídního boje!

 

 

Vláda jednající ve prospěch kapitalistů (svaz zaměstnavatelů MEDEF: „reforma je nezbytná“) je odhodlána provést útok na důchody. Po útoku na nezaměstnané a předtím, než půjde proti imigrantským proletářům bez dokladů, tvoří tato reforma součást protiproletářských opatření, která ve Francii stejně jako jinde požadují kapitalisté k obnovení průměrné míry zisku v ekonomice tváří v tvář krizi, jejímž projevem je stále větší propouštění a pokračující zbídačování pracujících. Kapitalismus zná jen jeden způsob, jak překonat své krize: zaútočit na proletáře tím, že zvýší jejich vykořisťování a vyhodí je na dlažbu. Krize zároveň vyostřují soupeření mezi kapitalisty a buržoazními státy do té míry, že přerůstají v otevřené války, jejichž krvavým příkladem je dnes v Evropě Ukrajina, jakož i vražedné střety, které pokračují v Africe a na Blízkém východě.

Vláda prohlásila, že se chce připravit na válku „vysoké intenzity“, a oznámila svůj záměr vydat během šesti let 400 miliard eur (více než 9,427 bilionů korun) na posílení vojenského potenciálu země, a to právě ve chvíli, kdy chce prosadit svou reformu ve jménu nezbytných úspor, kterých je třeba dosáhnout! Úspory na kůži proletariátu budou částečně sloužit k posílení militarismu, přípravě na válku a tučnému živení obchodníků se zbraněmi. Proletářské zájmy a zájmy kapitalistů jsou neslučitelné, i když by nás všechny buržoazní síly a jejich slouhové chtěli přesvědčit o opaku: vyzývají proletáře, aby přijali oběti ve jménu falešného společného zájmu stojícího nad třídami, ve jménu národního ekonomiky nebo „vlasti“, kterou je třeba bránit před zahraničními nepřáteli.

Proletáři však nemají žádnou vlast, jsou solidární se zahraničními proletáři a jejich prvním nepřítelem je jejich vlastní národní buržoazie!

 

TŘÍDNÍ BOJ A NIKOLI „SPOLEČENSKÁ SOUDRŽNOST“!

 

Na útoky kapitalistů lze skutečně odpovědět pouze na půdě otevřeného a rozhodného boje a přitom se odvrátit od výzev odborového vedení po „společenské soudržnosti“ (společné komuniké odborových svazů z 22. 2.); tato společenská soudržnost, jež představuje synonymum pro paralýzu proletariátu, je krédem odborových byrokratů, kteří obhajují třídní spolupráci: proto se rozhodli napsat všem poslancům „celé škály stoupenců republiky“ (tedy v souladu s jejich podporou Macrona při prezidentských volbách, včetně poslanců pravice a macronistů), aby pro tento zákon nehlasovali! Proto se snaží ze všech sil vynalézavě předkládat jiné prostředky či jiné reformy, které by tento „problém“ vyřešily. Ale není na proletářích, aby navrhovali řešení finančních problémů buržoazie; a naplnění svých požadavků nemohou očekávat od parlamentu a buržoazního poslanců, ale pouze od svého boje – tedy je-li skutečným bojem, bojem třídy proti třídě!

Demonstrace-protestní průvody, jakkoli působivé, jsou stejně bezmocné jako jednodenní „blokáda“ země nebo izolované „obnovované“ stávky. V roce 1995 to byla časově neomezená stávka v SNCF (železnice) s okupací pracovišť (nádraží atd.) a totální blokádou dopravy, její rozšíření i na další podniky, co po třech týdnech donutilo vládu stáhnout plán na likvidaci specifického důchodového systému a zrušení tisíců pracovních míst železničářů: to je příklad k následování!

Je možné čelit útokům buržoazie, ale za podmínky, že boj bude veden třídními metodami a cíli: časově neomezené stávky vedené stávkovými výbory zvolenými pracujícími a koordinovanými mezi sebou, účinné stávkové linie před podniky (tzv. pikety), obsazování pracovišť, rozšíření hnutí na výlučnou obranu proletářských zájmů atd.

Rok za rokem fakta ukazují, že ponechání osudu boje v rukou kolaborantských odborových vedení, ať už jednajících společně či nikoli, vede pouze k porážce; je více než naléhavé rozejít se s orientací na třídní spolupráci, organizovat se nezávisle na poskocích buržoazie a vrhnout se do skutečného třídního boje!

 

Proti důchodové „reformě“ a proti všem buržoazním útokům je třeba vést třídní boj v roztržce s prokapitalistickým zaměřením kolaborantských odborových svazů a politických organizací!

Sjednocení v boji všech proletářů, veřejného i soukromého sektoru, zaměstnaných i nezaměstnaných, aktivních i důchodců, mužů i žen, mladých i starých, Francouzů i přistěhovalců!

Drastické zkrácení pracovní doby a věku odchodu do důchodu!

Všeobecné zvýšení mezd, podpor v nezaměstnanosti, důchodů a všech sociálních minim!

Proti veškeré diskriminaci, stejná mzda za stejnou práci!

Legalizace imigrantských pracujících bez dokladů!

Za revoluční boj proti kapitalismu, jeho válečným přípravám a imperialistické nadvládě, v bratrském svazku s proletáři celého světa

 

3. března 2023

 

 

Mezinárodní komunistická strana

Il comunista - le prolétaire - el proletario - proletarian - programme communiste - el programa comunista - Communist Program

www.pcint.org

 

Top  -  Back to Statements  -  Back to Archives  -  Back to texts in czech