Back

Prises de position - Prese di posizione - Toma de posición - Statements                


 

Francie

Taktika průtahů ze strany kolaborantských organizací vede pouze k porážce

K vítězství vede jediné řešení: třídní boj!

 

 

Mobilizace 7. března byla v celé zemi ještě větší než v předchozích dnech a došlo k mnoha stávkám (přestože nedošlo k zablokování ekonomiky, z čehož se radovala buržoazní média). V sobotu 11. března navzdory prudkému poklesu počtu účastníků stále demonstrovaly statisíce lidí. Buržoazní propaganda s tím nic nenadělá: odpor proti vládnímu důchodovému plánu zůstává mezi proletáři a pracujícími obecně masivní a existuje velké odhodlání postavit se proti němu, odhodlání přiživované zhoršujícími se životními a pracovními podmínkami a pokračujícím zbídačováním.

Avšak vedoucí činovníci odborových svazů, kteří prostřednictvím „Intersyndicale“ („kartelu“ tvořeného největší odborovou federací) řídí probíhající mobilizaci, dělají vše pro to, aby ji udrželi v rámci co největšího souladu se sociálním smírem a zavedeným řádem, a za tuto dobrou službu se jim dostává dokonce blahopřání vlády! Místo aby organizovali boj s opravdovými a dlouhodobými stávkami, vyzývají k „dnům akce“ sestávajícím z neškodných pochodů, které se opakují ve více či méně dlouhých intervalech, a těm nejbojovnějším odvětvím ponechávají možnost zahájit obnovované, leč izolované stávky. Tato osvědčená a léta používaná taktika slouží pouze k tomu, aby proletáře unavila a odvedla jejich pozornost od skutečného boje a dodala jim, především prostřednictvím mediálního humbuku, zdání „boje“.

Po posledním „dni akce“ svolalo Intersyndicale o několik dní později další (a s očekávání dalších). V komuniké z 11. března, v němž se tato výzva nachází, se nezdůrazňuje nutnost stávek, jejich neomezený charakter a jejich zevšeobecnění, nežádají se proletáři, aby se připojili ke stávkujícím sektorům nebo je alespoň podpořili, ale po stížnostech, že se s nimi Macron nechce setkat,… „se vší vážností žádají vládu“ Macrona, aby vypsala referendum ohledně tohoto vládního útoku, protože její… petice měla velký úspěch!!!! A co se týče dne akce, ten je stanoven na „důležitý okamžik v kalendáři parlamentu“ (zasedání výboru, který má za zavřenými dveřmi připravit návrh zákona): pro vedoucí představitele odborů není rozhodující účast zaměstnanců v boji, ale volební cirkus, sběr podpisů a parlamentní maškaráda!!! 

 

PROTI ŠÉFŮM A BURŽOAZNÍMU STÁTU JE ÚČINNÝ POUZE TŘÍDNÍ BOJ!

 

Mnozí proletáři jsou skeptičtí k taktice odborového vedení a vyjadřují lítost nad tím, že Intersyndicale je příliš „umírněný“.

Ve skutečnosti nejde o umírněnost, ale o politiku, která nevyhnutelně vyplývá z třídně kolaborantské orientace odborových aparátů a byrokratů. Pro ty, kteří jsou hrdí na to, že jsou uznáváni jako „sociální partneři“, protože jsou neoddělitelně začleněni do husté buržoazní sítě třídní spolupráce, je nezbytné vyhnout se všemu, co by mohlo kapitalistům a národní ekonomice skutečně uškodit; je pro ně nezbytné zabránit proletářům, kteří si konečně uvědomují svou sílu, aby, až si konečně uvědomí svou sílu, povstali proti buržoazní třídě a jejímu státu a skoncovali s vykořisťováním a bídou. Jako fanatičtí stoupenci sociálního pacifismu, jako zarputilí obhájci buržoazního řádu a zákonnosti, se nemohou než postavit proti jakémukoli skutečnému třídnímu boji tím, že povedou boje k porážce.

Proletariát a buržoazie nejsou žádnými partnery: jsou třídními nepřáteli. Chtějí-li proletáři vzdorovat buržoazním útokům a porazit je, musí se rozejít s poraženeckou orientací aparátů kolaborantismu, vzít svůj boj do vlastních rukou, organizovat se na třídním základě a vést boj metodami a prostředky boje třídního charakteru: jiné řešení neexistuje. Ať už bude výsledek současného boje jakýkoli, je to poučení pro boje budoucí!

 

Proti důchodové „reformě“ a všem buržoazním útokům, třídní boj rozcházející se s prokapitalistickou orientací odborových svazů a politikou kolaborantismu!

Jednota v boji všech proletářů, ve veřejném i soukromém sektoru, zaměstnaných i nezaměstnaných, aktivních i důchodců, mužů i žen, mladých i starých, Francouzů i přistěhovalců!

Zkrácení pracovní doby a věku odchodu do důchodu! Všeobecné zvýšení mezd, podpor v nezaměstnanosti, důchodů a všech sociálních minim!

Proti veškeré diskriminaci, stejná mzda za stejnou práci!

Legalizace imigrantských pracujících bez dokladů!

Za revoluční boj proti kapitalismu, jeho válečným přípravám a imperialistické nadvládě, v solidaritě s proletáři celého světa!

 

14. března 2023

 

 

Mezinárodní komunistická strana

Il comunista - le prolétaire - el proletario - proletarian - programme communiste - el programa comunista - Communist Program

www.pcint.org

 

Top  -  Back to Statements  -  Back to Archives  -  Back to texts in czech