Back

Prises de position - Prese di posizione - Toma de posición - Statements                


 

Francie

Po znovuobnovení mobilizace připravují odboroví předáci hnutí funus

Proletáři musí vzít boj do vlastních rukou!

 

 

Při odborářském „dni akce“ z 23. 3. došlo ve většině měst k znovuobnovení mobilizace, přičemž v Paříži se téměř každý večer konaly spontánní demonstrace a v různých odvětvích (doprava, rafinérie, popeláři atd.) vypukly nebo pokračovaly obnovené stávky. Demonstrace byly často prokládány násilnými projevy a policie rozpoutala brutální represe vůči demonstrantům (a to do té míry, že dokonce i Evropská unie, která se stará o zachování sociálního smíru nezbytného pro hladké fungování kapitalismu, považovala za příhodné kritizovat postup francouzské policie!).

Vláda nařídila návrat do práce stávkujícím v rafinériích a spalovnách, vyslala zásahové jednotky státní policie (CRS), aby zlikvidovaly stávkové pikety. Tváří v tvář těmto represím – včetně sobotních událostí v Sainte-Soline, při nichž úřady zmobilizovaly tisíce policistů, aby potlačili odpůrce stavby vodní nádrže, kterou chtěli velkozemědělci, a způsobili zranění téměř 200 lidí, z nichž je jeden stále v kómatu, jsou toho dalším příkladem – si organizace tvořící „Intersyndicale“ („kartelu“ tvořeného největší odborovou federací) dávaly pozor, aby nevyzývaly k protestním stávkám (spokojily se s marnými právními kroky proti nařízeným návratům do práce); dávaly si pozor, aby nevyzývaly k rozšíření stávkového hnutí a k aktivní solidaritě s bojujícími sektory (natož o „neomezené generální stávce“, jak někteří naivkové požadovali): „Intersyndicale“, věrné své politice průtahů, vyzvalo k dalšímu "dni akce" v následujícím týdnu. A jako výhled uvádí… výzvu k Ústavní radě a uspořádání referenda. Pro „Intersindacale“ to znamená, že proletářský boj musí ustoupit odvolání se k institucím buržoazního státu a konzultaci všech občanů bez ohledu na jejich společenskou třídu!

V obavách z excesů, které by narušily zavedený řád a spolupráci tříd, dělaly odborové svazy vše seč mohly, aby brzdily hnutí a zabránily mu přerůst ve skutečný třídní boj proti kapitalismu a buržoaznímu státu. Nyní se chystají hnutí tak či onak pohřbít: proto výzvy k setkání s Macronem a jeho ministry, proto výzvy k „pauze“ v reformě (a ne jejímu zastavení).

 

ŽÁDNÁ PAUZA V PROLETÁŘSKÉM BOJI!

 

Ať už tyto machinace dopadnou jakkoli, v kapitalistickém vykořisťování a útocích proti pracujícím k žádné pauze nedojde, a proto nesmí dojít k žádné pauze v proletářském boji!

Ale tento boj může být účinný pouze tehdy, pokud se rozejde se směřováním těchto profíků na spolupráci se šéfy a státem a bude se odehrávat na třídním terénu, metodami a prostředky třídního charakteru: neomezená stávka s jasnými cíli a rozšiřující se na další odvětví a podniky, vedená stávkovými výbory zvolenými stávkujícími a navzájem koordinovanými, úplné zastavení výroby a provozu s účinnými stávkovými pikety a obsazováním pracovišť, aktivní solidarita vůči policejním represím, odmítání nařízeného návratu do služby atd, odmítání jakéhokoli vydírání ve jménu dobrého hospodaření podniků nebo národní ekonomiky...

To bude vyžadovat, aby se proletářské předvoje zorganizovaly k boji proti vlivu aparátů kolaborantismu, aniž by se nechaly svést na scestí samozvanými revolučními organizacemi, které za radikální diskurs skrývají svůj odpor k třídnímu boji a svůj vrozený chvostismus ve vztahu k reformistickým organizacím.

To je jediná vyhlídka na úspěch současného boje i bojů budoucích, dokud nebudeme mít sílu přejít od defenzivního k ofenzivnímu boji za skoncování s kapitalismem!

 

Proti důchodové „reformě“ a proti každému buržoaznímu útoku, třídní boj s rozchodem s poraženeckou orientací odborových svazů a politickou kolaborantismu!

Jednota a solidarita v boji všech proletářů, ve veřejném i soukromém sektoru, zaměstnaných i nezaměstnaných, aktivních i důchodců, mužů i žen, mladých i starých, Francouzů i přistěhovalců!

Zkrácení pracovní doby a věku odchodu do důchodu!

Všeobecné zvýšení mezd, podpor v nezaměstnanosti, důchodů a všech sociálních minim!

Proti veškeré diskriminaci, stejná mzda za stejnou práci!

Legalizace imigrantských pracujících bez dokladů!

Proti policejní represi a soudnímu zastrašování!

Za revoluční boj proti kapitalismu, proti jeho válečným přípravám a imperialistické nadvládě, ve spojení s proletáři celého světa!

 

27. března 2023

 

 

Mezinárodní komunistická strana

Il comunista - le prolétaire - el proletario - proletarian - programme communiste - el programa comunista - Communist Program

www.pcint.org

 

Top  -  Back to Statements  -  Back to Archives  -  Back to texts in czech