Back

Prises de position - Prese di posizione - Toma de posición - Statements                


 

Francie

Tváří v tvář neúspěchu taktiky odborů existuje jediná alternativa: antikapitalistický třídní boj!

 

 

Navzdory tomu, že se v posledních třech měsících miliony proletářů mobilizovaly, demonstrovaly a stávkovaly proti důchodové „reformě“, kterou si přejí kapitalisté a kterou v jejich službách provádí vláda, ta neustoupila.

Tento neúspěch nebyl způsoben nedostatkem odhodlání ze strany pracujících, což vyvrací tvrzení těch, kteří tvrdili, že proletáři přestali vyjadřovat jakýkoli vzdor poté, co byli sraženi na kolena zavedením zákazu vycházení a dalších omezení během krize Covid-19. Veškerá odpovědnost leží na linii, kterou hnutí vtiskly organizace tvořící „Intersyndicale“ („kartel“ tvořený největšími odborovými federacemi). „Intersyndicale“ v obavách ze „sociální exploze“ (jak nepřestává opakovat ve svých výzvách vládě a Macronovi) obnovil starou taktiku dílčích mobilizací – s opakujícími se „dny akce“ s většími či menšími časovými odstupy a „obnovovanými stávkami“ v několika izolovaných odvětvích – pod záminkou zmírnění obětí v průběhu boje a šetření energií stávkujících a demonstrantů. Stejná taktika vedla k porážce v předchozích velkých bojích ohledně důchodů, protože, jak každý vidí, fakticky oslabuje boj, vyčerpává proletáře v marných „dnech akce“ bez jakékoliv perspektivy a nevyhnutelně končí jejich demoralizací. Ale odborářským špičkám, skutečným hasičům sociálního boje, bez jakýchkoli pochyb přimknutým k obraně zavedeného řádu, tato taktika umožňuje minimalizovat škody způsobené kapitalistické ekonomice a pokud možno se vyhnout jakékoli „přemíře“ proletářského boje… který by hrozil přerůst ve skutečný třídní boj a sjednotil by všechny proletáře proti kapitalistům a jejich státu.

Směřování, kterou „Intersyndicale“ uplatňuje, nevyhnutelně vyplývá z povahy organizací, které jej tvoří: ty, zabředlé do buržoazní pasti třídního kolaborantství a hrdé na to, že mohou buržoazii demonstrovat svůj „zodpovědný“ postoj, nemohou z důvodu respektování zásad dialogu mezi „sociálními partnery“ a sociálního smíru jinak, než se k jakémukoli boji obrátit zády. Proto poté, co sladily mobilizace s vylomeninami parlamentního cirkusu, již několik dní volají po pouhopouhém „pozastavení“ reformy, po jmenování „mediátora“; v posledním tiskovém prohlášení „Intersyndicale“ (28. 3.) již není o stažení reformy ani zmínka; a přestože státní orgány jejich návrhy jednoznačně odmítly, jako věrní služebníci spěchaly na schůzku s premiérem…

 

ZA TŘÍDNÍ ORIENTACI V PROLETÁŘSKÉM BOJI!

 

Jsou tací, kteří si představují, že by bylo možné dotlačit odborářské špičky k vyhlášení generální stávky a tím dosáhnout vítězství. Pokud by však výjimečně generální stávku vyhlásili, bylo by to jen proto, aby dostali hnutí pod kontrolu a zabezpečili obranu zájmů buržoazní ekonomiky. Neexistuje žádná jiná alternativa k třídní orientaci v boji; orientaci v naprostém rozchodu s legalistickou a pacifistickou linií aparátů odborových svazů, proti demagogii pseudodělnických či „nepoddaných“ stran a jejich satelitů; orientaci tudíž v rozchodu s vlivem mnohočetných proburžoazních sil  spolupráce mezi třídami.

Nezávislá organizace na třídním základě je pro proletáře jediným způsobem, jak vzít svůj boj do vlastních rukou, vyhnout se porážce a připravit se na budoucí celkový útok proti kapitalismu!

 

Proti důchodové „reformě“ a proti každému buržoaznímu útoku, za třídní orientaci v boji s rozchodem s poraženeckou orientací organizací kolaborantstismu!

Jednota v boji všech proletářů, ve veřejném i soukromém sektoru, zaměstnaných i nezaměstnaných, aktivních i důchodců, mužů i žen, mladých i starých, Francouzů i přistěhovalců!

Drastické zkrácení pracovní doby a věku odchodu do důchodu!

Všeobecné zvýšení mezd, podpor v nezaměstnanosti, důchodů a všech sociálních minim!

Proti veškeré diskriminaci, stejná mzda za stejnou práci!

Legalizace imigrantských pracujících bez dokladů!

Ne policejní represi!

Zrušení všech obvinění proti stávkujícím a demonstrantům!

Solidarita se stávkujícími!

Za revoluční boj proti kapitalismu, proti jeho válečným přípravám a imperialistické nadvládě, ve spojení s proletáři celého světa!

 

5. dubna 2023

 

 

Mezinárodní komunistická strana

Il comunista - le prolétaire - el proletario - proletarian - programme communiste - el programa comunista - Communist Program

www.pcint.org

 

Top  -  Back to Statements  -  Back to Archives  -  Back to texts in czech