Back

Prises de position - Prese di posizione - Toma de posición - Statements - Prohlášení - Заявления


 

Válka v Gaze, válka na Ukrajině, "válečná ekonomika"...

Kapitalismus je válka, válku kapitalismu!

 

 

Po pěti měsících od svého začátku přišlo ve válce vedené izraelskou armádou v Gaze o život téměř 35 000 Palestinců, většinou neozbrojených civilistů, z toho podle UNICEF bylo 70 % žen a dětí (téměř 14 000 z nich by bylo zabito, což je více než za 4 roky ve válkách ve zbytku světa), zatímco veškerá civilní infrastruktura (od škol po nemocnice přes rybářské lodě a zemědělská zařízení) byla poškozena nebo zničena do té míry, že bylo toto území učiněno neobyvatelným, 85 % obyvatel (téměř dva miliony) bylo nuceno opustit své domovy a uchýlit se do provizorních táborů a obyvatelstvo bylo vystaveno faktické politice hladomoru. Podle OSN jsou tisíce vězňů vystaveny ponižujícímu zacházení a mučení, někdy i hromadným popravám. Válku v Gaze rovněž doprovázejí vražedné výpady armády a osadníků na Západním břehu Jordánu, které mají za následek stovky mrtvých Palestinců, a bombardování v Sýrii a Libanonu. Tuto bestiální politiku západní státy nejen nepřímo schvalují ve jménu takzvaného "práva Izraele na obranu", ale umožňují ji i dodávky zbraní a munice izraelské armádě ze strany těchto států a to včetně Francie (1). To nijak nebrání francouzské vládě, stejně jako jejím evropským kolegům, potlačovat odsuzování zločinů Izraele pod záminkou obviňování z "antisemitismu" a projevy solidarity se strádajícími palestinskými masami pod záminkou "podpory terorismu" (2)!

Na Ukrajině po dvou letech války zahynuly desítky tisíc vojáků na obou stranách fronty a přes 10 000 ukrajinských civilistů; "válečné zločiny" spáchané ruskými jednotkami na civilistech byly západními médii široce zdokumentovány a odsuzovány (na rozdíl od zločinů páchaných "jedinou demokracií na Blízkém východě", totiž Izraelem). Více než 10 milionů Ukrajinců (z 37 milionů obyvatel) muselo opustit své domovy, z nichž více než 6 milionů uprchlo do zahraničí, především do Německa, Polska a České republiky, zatímco na ruské straně podle odhadů uprchlo ze země více než 800 000 lidí, aby se vyhnuli odvodům. Zesílilo ruské ostřelování ukrajinských civilních energetických zařízení a bylo zničeno nebo poškozeno více než 250 000 obytných budov (8,6 % bytového fondu), především ve východních oblastech bojů. Právě díky zbrojní podpoře Spojených států a evropských zemí se ukrajinské armádě podařilo ruskou invazi zarazit; tváří v tvář ustrnutí konfliktu na mrtvém bodě však jedinou předkládanou perspektivou je eskalace tohoto válečného konfliktu dodávkami stále smrtonosnějších zbraní, přičemž Macron se opakovaně zmiňuje o vyslání francouzských vojáků do bojů na Ukrajině. Ve skutečnosti je však veřejným tajemstvím, že již nyní po boku ukrajinských jednotek působí francouzští, američtí, britští a další "vojenští poradci"...

V celé Evropě se razantně navyšují armádní rozpočty a vlády hovoří o "válečné ekonomice"; nejde jen o slova: vlády se otevřeně připravují na rozsáhlejší války, k nimž kapitalismus nezadržitelně směřuje; a válečná ekonomika nevyhnutelně znamená sociální válku, protože obětí válek jsou vždy proletáři, buď jako potrava pro děla ve válečných zónách, nebo jako masa k vykořisťování v týlu.

V Gaze, na Ukrajině, v Africe a všude jinde je to kapitalistický systém jako celek, který způsobuje, rozdmýchává a umocňuje války, a nikoli jen hrstka vládnoucích: nebude-li svržena moc kapitalistů a zničen celý tento systém, počínaje hlavními centry imperialismu, vždy budou války, až do vypuknutí třetí světové války. Proto je třeba bojovat proti kapitalismu návratem k zásadám a k směřování revolučního třídního boje.

 

Třídní solidarita s proletáři a palestinskými masami a všemi oběťmi imperialistických válek!

Pryč se šovinismem a národní jednotou, ať žije spojení proletářů všech zemí proti všem buržoazním státům!

Za znovuustavení mezinárodní třídní strany a světovou komunistickou revoluci!

 


 

(1) Nejnovější údaje Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) říkají, že největším dodavatelem zbraní do Izraele v letech 2019 až 2023 byly Spojené státy s 69 % (3,5 miliardy dolarů) a že mezi hlavními dodavateli zbraní Tel Avivu je na druhém místě Německo s 30 % (300 milionů eur jen v roce 2023) a na třetím místě Itálie s poměrně malým podílem, 0,9 %, následovaná pak Velkou Británií, Francií, Kanadou atd.

(2) Izraelská ministryně pro sociální rovnost (sic!) Maj Golan prohlásila 21. 2. 24 v Knesetu: "Jsem hrdá na to, že vidím Gazu v troskách. A že každé dítě bude i za 80 let vyprávět svým vnukům, co Židé udělali...". Odsuzování takové vlády by bylo rovno podpoře terorismu a antisemitismu...

 

 

28. dubna 2024

 

 

Mezinárodní komunistická strana

Il comunista - le prolétaire - el proletario - proletarian - programme communiste - el programa comunista - Communist Program

www.pcint.org

 

Top  -  Back to Statements  -  Back to Archives  - Back to Czech Page