-


Περιεχόμενα και άρθρα του «Κομμουνιστικό πρόγραμμα»

θεωρητικό σώμα του διεθνούς κομμουνιστικού κόμματος

( 1974 έως 1986 )


Retour archives

Retour au catalogue des publications


 

Κομμουνιστικό πρόγραμμα  -  Αριθμό  1  -  Νοεμβρης 1974    -   pdf

   (Kommunistikó programma - n° 1 - novembre 1974)

Κομμουνιστικό πρόγραμμα  -  Αριθμό  2  - Μάρτης 1980    -   pdf

   (Kommunistikó programma - n° 2 - mars 1980)

Κομμουνιστικό πρόγραμμα  -  Αριθμό  3  -  Μάης 1980    -   pdf

   (Kommunistikó programma - n° 3 Supplément du 1er mai au n° 2 - mai 1980)

Κομμουνιστικό πρόγραμμα  -  Αριθμό  4  - Νοεμβρης 1980    -   pdf

   (Kommunistikó programma - n° 4 - novembre 1980)

Κομμουνιστικό πρόγραμμα  -  Αριθμό  5  - Μάης 1981    -   pdf

   (Kommunistikó programma - n° 5 - mai 1981)

Συμπλήρωμα στό Κομμουνιστικό πρόγραμμα  -  Αριθμό  5  - Οχτωβρης  1981    -   pdf

   (Kommunistikó programma - Supplément au n° 5 de KP - avril 1981)

 

Κομμουνιστικό πρόγραμμα  -  Αριθμό  6  -  Νοεμβρης 1981    -   pdf

   (Kommunistikó programma - n° 6 - novembre 1981)

Κομμουνιστικό πρόγραμμα  -  Αριθμό  7  -  Μάης 1982    -   pdf

   (Kommunistikó programma - n° 7 - mai 1982)

Κομμουνιστικό πρόγραμμα  -  Αριθμό  8  Νοεμβρης 1982    -   pdf

   (Kommunistikó programma - n° 8 - novembre 1982)

Κομμουνιστικό πρόγραμμα  -  Αριθμό  9  -  Μάης 1983    -   pdf

   (Kommunistikó programma - n° 9 - mai 1983)

Κομμουνιστικό πρόγραμμα  -  Αριθμό  10  -  Νοεμβρης 1983    -   pdf

   (Kommunistikó programma - n° 10 - novembre 1983)

Κομμουνιστικό πρόγραμμα  -  Αριθμό  11  -  Ιουνης 1984    -   pdf

   (Kommunistikó programma - n° 11 - juin 1984)


 A partir du numéro 12, la revue paraitra sans indication ni référence au parti communiste international ni à son programme, entérinant formellement la rupture avec le parti déjà engagée dans les précédents numéros.


Κομμουνιστικό πρόγραμμα  -  Αριθμό  12  -  Απρίλης 1985    -   pdf

   (Kommunistikó programma - n° 12 - avril 1985)

Κομμουνιστικό πρόγραμμα  -  Αριθμό  13  -  Νοεμβρης 1985    -   pdf

   (Kommunistikó programma - n° 13 - novembre 1985)

 

Κομμουνιστικό πρόγραμμα  -  Αριθμό  14  -  Μάης 1986    -   pdf

   (Kommunistikó programma - n° 14 - mai 1986)

 

Parti communiste international

www.pcint.org

 

Retour archives

Retour catalogue publications

Top